Disclaimer

Algemeen
Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze Disclaimer, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

Gebruik van deze website
De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Ondanks het feit dat Ayal Kaas BV alle zorgvuldigheid in acht neemt om informatie te verstrekken die juist is, volledig en actueel en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Ayal Kaas BV niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie verstrekt via deze website. Ayal Kaas BV kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Ayal Kaas BV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Gebruik van deze website op een wijze die het gebruik van andere internetbezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Copyright
Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Ayal Kaas BV. Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe aan Ayalkaas BV en/of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vanAyal Kaas BV. Aan de inhoud van de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Externe Links
Bepaalde (hyper)links in deze website kunnen leiden naar websites buiten het domein van ayalkaas.nl, welke geen eigendom zijn van Ayal Kaas BV, maar louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men mogelijk de website van ayalkaas.nl. Hoewel Ayal Kaas BV uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van de websites die geen eigendom zijn van Ayal Kaas BV wordt afgewezen.

Tot Slot
Ayal Kaas BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Ayal Kaas BV.

Contact met ons

Bent u nog geen klant van Ayal Kaas? Staat uw specifieke product niet op onze site? Of wilt u een private label ontwikkelen?
Neem dan contact op met onze verkoopafdeling.

 

2 + 8 =

bezoek ons

Gording 15

1551 NH   Westzaan

Contact

T +31 75 - 614 7162 

info@ayalkaas.nl

Openingstijden

Ma - Vr: 08.30 - 17.30 u

Za - Zo:

gesloten

account

Inloggen

Registreren

informatie

Disclaimer

Privacy policy

Voorwaarden

Certificaten

IFS

SKAL

Halal

EKO