Privacy Verklaring

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Ayal Kaas BV

Algemeen
Wanneer u zich aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze digitale bestel mogelijkheid, contact opneemt met Ayal Kaas BV of anderszins gebruik maakt van de diensten van Ayal Kaas BV, worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Ayal Kaas BV, Gording 15. 1551 NH  Westzaan, The Netherlands . De gegevensverwerking is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Ayal Kaas BV vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Ayal Kaas BV houdt zich daarom strikt aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Doeleinden gegevensverwerking
De verstrekte persoonsgegevens kunnen door Ayal Kaas BV worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
• Voor de totstandkoming en uitvoering van een bestelling;
• Voor informatieverstrekking;
• Om de eventueel bestelde goederen te factureren en leveren;
• Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van Ayal Kaas BV;
• Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;

Gegevensverstrekking aan derden
Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan andere partijen, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Ayal Kaas BV worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld een leverancier van een door u besteld product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product). Daarnaast is het mogelijk dat Ayal Kaas BV op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken. Ayal Kaas BV zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. In dergelijke gevallen zal Ayal Kaas BV uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Bij gebruik van de website van Ayal Kaas BV kan informatie over uw gebruik van deze website worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Ayal Kaas BV gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van Ayalkaas.nl geen cookies ontvangt.

Tot slot
Ayal Kaas BV respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Ayal Kaas BV. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Ayal Kaas BV, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Ayal Kaas BV spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Ayal Kaas BV zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Ayal Kaas BV via e-mail, telefoon of post. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u dat schriftelijk doen via:

Ayal Kaas BV
Ronde Tocht 32
1507 CC Zaandam

U kunt ook een e-mail sturen naar info@ayalkaas.nl

Wijziging van deze Privacy Verklaring
Ayal Kaas BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy Verklaring op de hoogte bent.

Contact met ons

Bent u nog geen klant van Ayal Kaas? Staat uw specifieke product niet op onze site? Of wilt u een private label ontwikkelen?
Neem dan contact op met onze verkoopafdeling.

 

3 + 1 =

bezoek ons

Gording 15

1551 NH   Westzaan

Contact

T +31 75 - 614 7162 

info@ayalkaas.nl

Openingstijden

Ma - Vr: 08.30 - 17.30 u

Za - Zo:

gesloten

account

Inloggen

Registreren

informatie

Disclaimer

Privacy policy

Voorwaarden

Certificaten

IFS

SKAL

Halal

EKO